04.04.2020 08:45:55
Nawigacja
Imperium Mod

Mod jest do pobrania tutaj:

Zmiany z wersji 7:

Ogólne:

 1. Lekko zwiększono obrażenia Arcybiskupa Lazarusa,
 2. Receptury z Zakurzonymi Kluczami wymagają od teraz 4 kluczy zamiast 2.

Czarodziejka:

 1. Wiązki Błyskawic zostały zamienione Burzą z Piorunami jako synergia dla Novy,
 2. Usunięto Inferno jako synergię dla Ściany Ognia oraz zwiększono bonus za Ciepło z 4% do 6%.

Druid:

 1. Poprawiono przyrost obrażeń od ognia dla Kuli Magmy oraz lekko przyspieszono kulę,
 2. Poprawiono przyrost obrażeń od ognia dla Armageddonu.

Paladyn:

 1. Zwiększono obrażenia bazowe i na poziom o 50% dla Świętego Ognia,
 2. Zwiększono obrażenia bazowe i na poziom o 50% dla Świętego Chłodu,
 3. Zwiększono obrażenia bazowe i na poziom dla Świętego Pocisku,
 4. Zwiększono obrażenia na poziom z 25% do 30% dla Zemsty,
 5. Dodano nową synergię za Święty Pocisk o wartości 12% obrażeń od błyskawic dla Pięści Niebios

Zmiany z wersji 6:

Ogólne:

 1. Kostka Horadrimów została powiększona z 4x3 do 8x10,
 2. Dodano możliwość zrobienia w szponach danych słów runicznych: Czerń, Królewska Laska, Łamiący Prawo, Sierp Księżyca, Stal,
 3. Zwiększono szansę na przedmioty setowe oraz nowe runy na całym realmowym Uber Quest.

Uber Quest:

 1. Zmniejszono obrażenia od umiejętności następującym potworom: Plugawiec, Jeździec Burzy, Adwokat,
 2. Zmniejszono obrażenia od umiejętności Arcybiskupowi Lazarusowi,
 3. Poprawiono obszar Arcybiskupa Lazarusa (nie posiada już szczelin),
 4. Zwiększono szanse na przedmioty setowe z potworów,
 5. Zwiększono szanse na nowe runy z potworów i bossów.

Przedmioty Setowe:

 1. Zwiększono obrażenia z 250% do 300% oraz obrażenia od ognia i zimna z 25% do 30% za pełny bonus Tańca Pani Wiatru,
 2. Zmniejszono obrażenia od ognia z 40% do 35% oraz odporność wroga na ogień z -60% do -50% za pełny bonus Furii Elementalisty,
 3. Zwiększono odporności z 50 do 55 oraz zmniejszono obrażenia ze 150% do 125% za pełny bonus Mocy Starożytnych Władców.

Barbazyńca:

 1. Ponury Totem został zmieniony. Od teraz nakłada permanentną aurę potworom, która obniża ich odporność fizyczną o 35% + 3% na poziom. Zasięg 10m + 2m na poziom. Czas trwania totemu 60 sekund.

Czarodziejka:

 1. Zwiększono obrażenia bazowe i na poziom dwukrotnie, dodano synergię od Novy o wartości 10% oraz zmniejszono czas odnowienia z 1 sekundy do 0,6 sekundy dla Burzy z Piorunami,
 2. Zwiększono obrażenia bazowe i na poziom dwukrotnie oraz synergię 20% do 30% dla Inferna,
 3. Zwiększono obrażenia bazowe i na poziom dwukrotnie oraz synergie 4% i 8% do 10% i 15% dla Pożogi,
 4. Urok od teraz jest rzucany jako obszarowe zaklęcie buffujące oraz posiada dwukrotnie dłuższy czas trwania.

Druid:

 1. Zwiększono obrażenia bazowe i na poziom o 25% dla Burzy Ognia.
 2. Zwiększono obrażenia fizyczne bazowe i na poziom o 50% dla Kuli Magmy. Zmieniono także synergię za Burzę Ognia na Armageddon,
 3. Zwiększono obrażenia bazowe i na poziom o 20% oraz zwiększono pole rażenia dwukrotnie dla Szczeliny. Zmieniono także synergię za Burzę Ognia na Armageddon,
 4. Zmniejszono obrażenia od ognia bazowe i na poziom dla Wulkanu o 10%,
 5. Zamieniono synergie za Burzę Ognia i Szczelinę miejscami (Burza Ognia wydłuża czas trwania, a Szczelina zwiększa obrażenia) dla Armageddonu. Usunięto także wymóg posiadania Huraganu, aby móc dawać punkty w umiejętność.

Nekromanta:

 1. Zwiększono obrażenia bazowe i na poziom dwukrotnie, skuteczność ataku bazową i na poziom (30% i 20% -> 50% i 50%) oraz synergie z 20% do 30% dla Zatrutego Sztyletu,
 2. Zwiększono obrażenia bazowe i na poziom trzykrotnie oraz synergie z 15% do 25% dla Eksplozji Trucizny,
 3. Skrócono czas odnowienia z 20 sekund do 10 sekund dla Zamroczenia.

Zmiany z wersji 5:

Ogólne:

 1. Zmniejszono obrażenia Zamieci dla Lodowych Demonów,
 2. Poprawiono niektóre statystyki w słowach runicznych dla Necro Bone oraz Hammera,
 3. Zmniejszono bonus do obrażeń magicznych w Woli Czarnego Króla z 80-100% do 40-50%,
 4. Zwiększono poziom Zniedołężnienia w Zapłacie Żniwiarza z 1 do 20 poziomu (trzeba wydropić nową sztukę),
 5. Zmniejszono bonus do obrażeń zimna w secie Druida ze 100% do 75%,
 6. Do gry wprowadzono nowe słowo Runiczne:
Żądza (Lust), Bronie Drzewcowe 5 sox
Pul Jah Ber Um Shael
33% szans na rzucenie 20-poziomowego zaklęcia Zwiększenie Obrażeń, podczas zadawania ciosu
+50% do szybkości ataku
+300-350% zwiększone obrażenia
Ignoruje obronę celu
+75% obrażenia zadane demonom
+100 do skuteczności ataku względem demonów
+7-10% życia wykradzionego za każde trafienie
+40% szansa na druzgocące uderzenie
+25% szansa otwarcia rany
+55-75 do życia
Wszystkie odporności +30-35

Barbarzyńca:

 1. Zwiększono bazowe obrażenia, obrażenia na poziom, skuteczność ataku na poziom, maksymalną szybkość ataku oraz synergie (100%, 13%, 25%, 50%, 10% -> 150%, 20%, 40%, 75%, 15%) Szału Bitewnego,
 2. Zwiększono bazowe obrażenia, obrażenia na poziom oraz skuteczność ataku na poziom (-15%, 12%, 10% -> 0%, 17%, 25%) Trąby Powietrznej,

Czarodziejka:

 1. Nova Mrozu posiada zmienioną synergię (Zamieć -> Lodowy Pocisk),
 2. Zamarznięta Kula posiada dodatkową synergię 2% z Novy Mrozu,
 3. Obrażenia umiejętności Ściana Ognia zostały zmniejszone o 33%,
 4. Zwiększono bazowe obrażenia Meteoru o 10% oraz synergie z 5% do 7%.

Druid:

 1. Zwiększono bazowe obrażenia i na poziom o 66% i synergie z 18% do 25% dla Arktycznego Podmuchu. Dodano także dwie dodatkowe synergie o wartości 25% z Wiru i Tornada,
 2. Zwiększono przyrost absorpcji na poziom z 12 do 15 oraz synergie z 7 do 10 dla Zbroi Cyklonu,
 3. Zwiększono bazowe obrażenia i na poziom o 50% i synergie z 15% do dla 18% Wiru,
 4. Zwiększono bazowe obrażenia i na poziom tornada o 33% i synergie z 9% do 12% dla Tornada,
 5. Zwiększono bazowe obrażenia i na poziom o 66% oraz synergie z 9% do 15% dla Huraganu,
 6. Zwiększono bazowe obrażenia, na poziom, bazową obronę i obronę na poziom (55%, 8%, 25%, 6% -> 75%, 12%, 30%, 10%) dla Niedźwiedziołaka,
 7. Zwiększono obrażenia na poziom, skuteczność ataku bazową i na poziom, wykradzione życie, maksymalną szybkość biegania/chodzenia oraz ładunek na poziom (5%, 20%, 10%, 4%, 75%, 2 -> 10%, 30%, 15%, 5%, 100%, 1) dla Dzikiego Szału,
 8. Zwiększono obrażenia z ładunków z 20% do 40%, ładunek na poziom z 2 do 1 oraz skuteczność ataku bazową i na poziom (20% i 10% -> 30% i 15%) dla Taranu. Wydłużono także czas trwania szarż z 20 sekund do 30 sekund,
 9. Zwiększono bazowe obrażenia i na poziom o 100%, skuteczność ataku na poziom z 7% do 20%, oraz zmniejszono i zmieniono synergie z 18% do 15% i Trujący Pełzacz -> Wilkołak + Likantropia dla Wścieklizny,
 10. Zwiększono bazowe obrażenia i na poziom o 33%, skuteczność ataku na poziom z 15 do 20 oraz synergie z 22% do 30% dla Ognistych Szponów. Usunięto także obecne synergie i zastąpiono je nowymi: Likantropia, Niedźwiedziołak i Taran,
 11. Zwiększono bazowe obrażenia i na poziom o 100%, bazowy czas trwania ogłuszenia i na poziom (1,6 sekundy i 0,6 sekundy -> 4 sekundy i 2 sekundy) oraz zwiększono synergie z 5% do 15% i dodano dwie nowe o wartości 15% za Likantropię i Niedźwiedziołaka dla Fali Uderzeniowej,
 12. Zwiększono skuteczność ataku na poziom z 10% do 25%, maksymalne procentowe wykradzione życie i manę z 200% do 300% oraz obniżono karę do obrażeń z -75% do -50% dla Głodu,
 13. Zwiększono obrażenia na poziom i skuteczność na poziom (17% i 7% -> 20% i 20%) dla Furii.

Nekromanta:

 1. Zmniejszono obrażenia bazowe i na poziom o 33% dla Szkieletów-Magów,
 2. Zwiększono bazowe obrażenia i na poziom o 150% oraz synergie z 15% do 25% dla Zębów,
 3. Zwiększono absorpcję tarczy na poziom z 10 do 20 oraz za synergie z 15 do 20 dla Zbroi z Kości,
 4. Zwiększono bazowe obrażenia i na poziom o 50% oraz synergie z 7% do 11% dla Włóczni z Kości,
 5. Zwiększono bazowe obrażenia i na poziom o 75% oraz synergie z 6% do 12% dla Ducha z Kości,
 6. Zmniejszono bazową wartość Zwiększenia Obrażeń ze 100% do 35% oraz dodano dodatkowe 3% na poziom (bez limitu). Koszt many na poziom został zwiększony z 0 do 1,
 7. Zwiększono dwukrotnie zasięg na poziom oraz skrócono czas trwania na poziom dwukrotnie dla Zamroczenia. Koszt many na poziom został zwiększony z 0 do 1 oraz czas odnowienia wynosi 20 sekund,
 8. Zwiększono dwukrotnie zasięg na poziom oraz czas trwania z 2,4 sekund do 3 sekund dla Osłabienia. Koszt many na poziom został zwiększony z 0 do 1,
 9. Zwiększono zasięg na poziom z 0 do ~1,3 oraz czas trwania z 2,4 sekund do 3 sekund dla Żelaznej Dziewicy. Koszt many na poziom został zwiększony z 0 do 1,
 10. Zwiększono zasięg na poziom z 0 do ~0,66 oraz skrócono czas trwania na poziom z 1 sekundy do 0,6 sekundy dla Strachu. Koszt many na poziom został zwiększony z 0 do 1,
 11. Zwiększono zasięg na poziom z ~0,66 do ~1,32 oraz skrócono czas trwania na poziom z 2 sekund do 1 sekundy dla Zamętu. Koszt many na poziom został zwiększony z 0 do 2, a czas odnowienia wynosi 20 sekund,
 12. Zwiększono siłę leczenia na poziom z 0% do 3% oraz skrócono czas trwania na poziom z 2,4 sekund do 2 sekund Wyssania Życia. Koszt many na poziom został zwiększony z 0 do 1
 13. Zwiększono zasięg z 0 do ~0,66 oraz skrócono czas trwania na poziom z 3,6 sekund do 1 sekundy dla Fascynacji. Koszt many na poziom został zwiększony z 0 do 2,
 14. Zwiększono zasięg z 0 do ~0,66 i zmniejszono bazową wartość z 50% do 30% oraz dodano do tego dodatkową na poziom w postaci 1% dla Zniedołężnienia. Koszt many na poziom zwiększony z 0 do 2 oraz czas odnowienia wynosi 10 sekund,
 15. Zmniejszenie Odporności posiada stałe -20% oraz dostaje dodatkowe -3% na poziom (bez limitu). Koszt many na poziom zwiększony z 0 do 1.

Paladyn:

 1. Zwiększono obrażenia bazowe i na poziom o 100% oraz synergie 6% i 18% do 12% i 25% dla Świętego Ognia,
 2. Zwiększono obrażenia bazowe i na poziom o 100% oraz synergie 7% i 15% do 14% i 25% dla Świętego Chłodu,
 3. Zwiększono obrażenia bazowe i na poziom o 100% oraz synergie 4% i 12% do 8% i 25% dla Świętego Wstrząsu,
 4. Zwiększono bazowy zasięg z 3,3 do 4, zasięg na poziom z ~0,66 do 2, obrażenia na poziom z 30% do 75% oraz atak na poziom z 50 do 100 dla Sanktuarium,
 5. Usunięto limit redukcji odporności w Przekonaniu,
 6. Zwiększono obrażenia na poziom z 8% do 10%, skuteczność ataku bazową i na poziom z 10% i 15% do 20% i 25% oraz synergię z 12% do 15% dla Zapału,
 7. Zwiększono bazowe obrażenia i na poziom z 70% i 12% do 100% i 25%, skuteczność ataku na poziom z 15% do 25% oraz synergie 5% i 15% do 10% i 25% dla Zemsty,
 8. Zwiększono obrażenia na poziom o 25% oraz synergię z 7% do 12% dla Pięści Niebios.

Zabójczyni:

 1. Usunięto czas odnowienia dla Lotu Smoka,
 2. Dodano do Mistrzostwa Szponów 15% szansy na Druzgocące Uderzenie.

Zmiany z wersji 4:

Ogólne:

 1. Realmowy uber quest został odświeżony i zawiera teraz zupełnie nowe wyzwania do pokonania. Stać przeciwko nieznanym nikomu sługom piekła i ich panom i zagarnij zgromadzone przez nich skarby!
 2. Do gry wprowadzono nowy przedmiot, Czarny Grzyb. Służy on do otwarcia portalu prowadz¹cego na Nieznane Mokradła, pierwszej części realmowego uber questa.
 3. Do gry wprowadzono nowy oszczep dla Amazonki, Królewski Oszczep. Wypada on z potworów na realmowym uber quest oraz może mieæ do 3 miejsc na klejnot.
 4. Do gry wprowadzono sześæ nowych zestawów. Każdy przedmiot z zestawu ma poziom 100, więc może wypaśæ z potwora o poziomie nie mniejszym niż 100.
 5. Do gry wprowadzono trzy nowe runy. Wypadaj¹ one tylko z bossów na realmowym uber quest.
 6. Wprowadzono trzydzieści dwa nowe słowa runiczne do gry,
 7. Unikat "Moc Tyraela" dostał dodatkowe trzy statystyki: +3 do wszystkich umiejętności, +20% szybsze rzucanie czarów, 1-2 miejsce na klejnot,
 8. Dodano nowy unikat do gry: Wola Czarnego Króla (Czaszka Nadzorcy) ilvl 100,
 9. Usunięto szansę na użycie Teleportu przy otrzymaniu ciosu w Okulusie,
 10. Zwoje Miejskiego Portalu, Antidotum oraz Mikstury Odtajania mog¹ byæ od teraz napełniane w całym pasku poprzez shift + PPM,
 11. Niektóre przedmioty uzyskały nowe kolory. Klejnoty Bez Skazy, Doskonałe Klejnoty oraz talizmany maj¹ kolor ciemny zielony, runy od Pul do Sur s¹ koloru czerwonego, runy od Ber do Zod s¹ koloru fioletowego,
 12. Aktywowano bossom ich niewykorzystane okrzyki przy spotkaniu,
 13. Dodano dwie nowe receptury:
  • a) Zakurzony Klucz + Zakurzony Klucz + Zwój Miejskiego Portalu = Pozłacany Klucz
  • b) Zakurzony Klucz + Zakurzony Klucz + Zwój Identyfikacji = Cynobrowy Klucz.

Amazonka:

 1. Obrazenia Wybuchajacej Strzaly zostaly zwiekszone oraz synergia wzrosla do 15%,
 2. Zwiekszono bazowe obrazenia z Wymiatania z 5% do 10% oraz co poziom z 5% do 25%,
 3. Obrazenia i pole ognia Strzaly Spopielenia zostaly zwiekszone oraz synergia wzrosla do 20 i 5%,
 4. Obrazenia Strzaly Zamrazajacej zostaly zwiekszone oraz synergia wzrosla do 20%,
 5. Obrazenia i premie do obrazen (12% -> 15%) Trujacego Oszczepu zostaly zwiekszone oraz skrocono czas trwania trucizny,
 6. Obrazenia i premie do obrazen (10% -> 13%) Oszczepu Zarazy zostaly zwiekszone oraz czas odnowienia skrocony.

BARBARZYNCA:

 1. Zwiekszono obrazenia, obrazenia na poziom, minimalne obrazenia na poziom oraz synergie (50%/5%/1/5% i 5% -> 75%/10%/3/7% i 7%) Odrzucenia,
 2. Zwiekszono skutecznosc ataku, skutecznosc ataku na poziom oraz synergie (15%/5%/10% -> 25%/20%/20%) Podwojnego Uderzenia,
 3. Zwiekszono bazowe obrazenia, obrazenia na poziom, skutecznosc ataku, skutecznosc ataku na poziom oraz synergie (100%/30%/50%/15%/10% -> 250%/75%/75%/35%/20%) Ataku z Wysoku,
 4. Zwiekszono bazowe obrazenia, obrazenia na poziom, bonusowa obrone, bonusowa obrone na poziom, skutecznosc ataku, skutecznosc ataku na poziom oraz synergie (70%/5%/100%/10%/60%/10%/10% i 5% -> 100%/10%/125%/15%/75%/20%/15% i 10%) Koncentracji,
 5. Zwiekszono bazowe obrazenia, obrazenia na poziom, skutecznosc ataku na poziom oraz synergie (90%/5%/7%/8% -> 100%/13%/25%/10%) Szalu Bitewnego, wydluzono takze czas trwania umiejetnosci z 6 do 18 sekund,
 6. Zwiekszono bazowe obrazenia, obrazenia na poziom oraz skutecznosc ataku na poziom (-50%/8%/5% -> -15%/12%/10%) Traby Powietrznej,
 7. Zwiekszono bazowe obrazenia, obrazenia na poziom, skutecznosc ataku, skutecznosc ataku na poziom oraz synergie (150%/15%/100%/15%/10% i 10% -> 250%/30%/150%/30%/15% i 15%) Berserkera,
 8. Zwiekszono obrazenia bazowe, na poziom, bazowa skutecznosc ataku, skutecznosc ataku na poziom oraz maksymalna szanse na trafienie krytyczne w Mistrzostwach Broni.
 9. Zwiekszono przyrost obrony na poziom ze Skory z Zelaza (10% -> 15%),
 10. Zwiekszono kare do ataku i obrazen przeciwnika na poziom (1% i 1% -> 2% i 2%) Drwiny,
 11. Zwiekszono kare do obra¿en i obrony przeciwnika na poziom (1% o 2% -> 2% i 3%) Okrzyku Bojowego,
 12. Zwiekszono przyrost obrazen (~50%) oraz synergie (6%, 6% i 6% -> 8%, 8% i 8%) Zawolania Bitewnego.

Czarodziejka:

 1. Zwiekszono obrazenia i premie do obrazen (10% -> 13%) Novy Mrozu. Dodano takze dodatkowa premie za Lodowe Uderzenie o wartosci 13%,
 2. Zwiekszono obrazenia oraz dodano premie do obrazen za Wiazki Blyskawic, Blyskawice i Seryjne Blyskawice o wartosci 4% dla Novy,
 3. Zwiekszono predkosc, zasieg, obrazenia i premie do obrazen (12% -> 18%) Inferno,
 4. Zwiekszono obrazenia i premie do obrazen (1% i 4% -> 4% i 8%) Pozogi,
 5. Zwiekszono premie do obrazen (1% i 4% -> 2% i 4%) Sciany Ognia oraz usunieto czas odnowienia.

DRUID:

 1. Zwiekszono predkosc i zasieg Burzy Ognia oraz usunieto czas odnowienia,
 2. Skrocono czas odnowienia dla zaklec: Kula Magmy, Szczelina, Wulkan.
 3. Zwiekszono predkosc, zasieg, obrazenia i premie do obrazen fizycznych i ognia (10% i 8% -> 20% i 15%) Kuli Magmy,
 4. Zwiekszono predkosc, obrazenia oraz premie do obrazen (15% i 15% -> 18 i 18%) Arktycznego Podmuchu,
 5. Zwiekszono obrazenia i premie do obrazen (12% i 12% -> 15% i 15%) Szczeliny,
 6. Zwiekszono predkosc, obrazenia i premie do obrazen (10% i 10% -> 15% i 15%) Wiru,
 7. Zwiekszono obrazenia i premie do obrazen fizycznych (12% -> 15%) Wulkanu,
 8. Zwiekszono srednie obrazenia od ognia na sekunde Armageddonu, usunieto czas odnowienia oraz wydluzono jego czas trwania co poziom z 2 sekund do 4 sekund (bazowo oraz z premii),
 9. Wydluzono czas trwania Huraganu co poziom z 2 sekund do 4 sekund (bazowo oraz z premii) oraz usunieto czas odnowienia,
 10. Usunieto ograniczenia na poszczegolne umiejetnosci pod postacia Wilkolaka i Niedzwiedziolaka: Teleport, Zwiekszenie Obrazen.
 11. Zwiekszono ilosc maksymalnie posiadanych Krukow z 15 do 20, usunieto im takze oslepienie, a dodano 100% szans na otwarcie ran,
 12. Wszystkie typy Duchow moga byc przywolane naraz,
 13. Wszystkie typy Winorosli moga byc przywolane naraz,
 14. Przywolanie Ducha Wilka dostaje dodatkowego Wilka co trzy poziomy, poczynajac od poziomu pierwszego,
 15. Przywolanie Upiornego Wilka dostaje dodatkowego Wilka co piec poziomow, poczynajac od poziomu pierwszego,
 16. Przywolanie Grizzly dostaje dodatkowego Grizzly co dziesiec poziomow, poczynajac od poziomu pierwszego,
 17. Zwiekszono obrazenia i zycie Trujacego Pelzacza,
 18. Zwiekszono leczenie i zycie Trujacej Winorosli,
 19. Zwiekszono odzyskiwanie many i zycie Slonecznego Pelzacza,
 20. Duch Kolcow zostal zmieniony. Nazywa sie od teraz Kamienny Duch oraz daje aure, ktora zmniejsza otrzymane obrazenia fizyczne o 5% + 1% co dwa poziomy Ducha.

Nekromanta:

 1. Zmniejszono koszty many dla wszystkich zaklec Przywolywania,
 2. Wszystkie typy Golemow moga byc przywolane naraz,
 3. Zwiekszono obrazenia i zdrowie Szkieletow-Magow,
 4. Zwiekszono bazowe obrazenia, obrazenia na poziom i bazowy poziom aury Ognistego golema z 8 do 10 oraz zwiekszono poziom aury na poziom z 1 do 2,
 5. Wydluzono czas trwania Ozywienia ze 180 sekund do 300 sekund bazowo,
 6. Lekko zwiekszono obrazenia na poziom oraz synergie (10% i 10% -> 11% i 11%) Trujacej Novy.

Paladyn:

 1. Zwiekszono obrazenia i skutecznosc ataku na poziom (10% i 6% -> 15% i 8%) Zapalu,
 2. Zwiekszono obrazenia, skutecznosc ataku i premie do obrazen (10%, 6% i 2%/10%/10%/10% -> 15%, 12% i 5%/15%/15%/15%) Zemsty. Bazowy koszt many zostal takze zwiekszony z 4 do 5, a na poziom usuniety.

ZABOJCZYNI:

 1. Wyd³u¿ono czas trwania ³adunków szar¿ z 15 sekund do 40 sekund,
 2. >Zwiêkszono skutecznoœæ ataku (5% -> 12%) i obrazenia procentowe Uderzenia Tygrysa z 20% do 30% co szarzê,
 3. Zwiekszono obrazenia od kopniêcia i skutecznosc ataku na poziom (7% i 25% -> 10% i 35%) Pazura Smoka,
 4. Zwiekszono obrazenia, skutecznosc ataku (5% -> 12%) i premie do obrazen (12% -> 24%) Piesci Ognia,
 5. Zwiekszono obrazenia i skutecznosc ataku na poziom (5% i 25% -> 12% i 40%) oraz premie (4% -> 5%) Szponu Smoka,
 6. Zwiekszono obrazenia, skutecznosc ataku (5% -> 12%) i premie do obrazen (8% -> 15%) Szponow Gromu,
 7. Zwiekszono obrazenia i skutecznosc ataku na poziom (10% i 15% -> 15% i 45%) Ogona Smoka,
 8. Zwiekszono obrazenia, skutecznosc ataku (5% -> 12%) i premie do obrazen (8% -> 15%) Lodowych Ostrzy,
 9. Zwiêkszono skutecznosc ataku na poziom (25% -> 50%) Lotu Smoka,
 10. Zwiekszono obrazenia, skutecznosc ataku (5% -> 12%) i premie do obrazen (10%, 6%, 13% i 10% -> 15%, 9%, 18% i 15%) Uderzenia Feniksa. Dodatkowo, zmieniono efekty szarz (przy jednej szarzy wypuszczamy meteor, przy dwoch szarzach meteor + blyskawice, przy trzech szarzach meteor + blyskawice + lodowe pociski),
 11. Wydluzono obrazenia na poziom i czas trwania Jadu na poziom z 4 sekund do 20 sekund,
 12. Zwiekszono statystyki na poziom Mistrza Cienia,
 13. Obrazenia umiejetnosci Slad Ognia zostaly zwiekszone oraz synergia wzrosla do 15%. Maksymalna ilosc wypuszczonych fal zwiekszona z 5 do 10,
 14. Obrazenia umiejetnosci Slad Inferna zostaly zwiekszone oraz synergia wzrosla do 20%,
 15. Zwiekszono obrazenia na poziom, przelicznik od broni (3/8 -> 3/4) oraz ilosc (5 -> 10) Wartownika Ostrzy,
 16. Zwiekszono obrazenia na poziom, przelicznik od broni (3/4 -> 1/1) oraz ilosc wypuszczanych ostrzy z Furii Ostrzy,
 17. Zwiekszono obrazenia bazowe, na poziom, przelicznik od broni (1/4 -> 3/2) oraz czas trwania na poziom (2 sekundy -> 10 sekund) Tarczy Ostrzy.

Bugi:

 1. Naprawiono blad powodujacy crash gry przy zmienianiu postaci

Zmiany z wersji 3:

 1. Poprawiono błędne rozmieszczenie kratek w skrytce na wszystkich trybach gry, oraz udoskonalono grafikę tła skrytki 10x10.
 2. Poprawiono literówkę "Sankturium Chaosu" oraz przetłumaczono opis umiejętności "odkupienie" w drzewku aur defensywnych paladyna (w wersji PL).
 3. Dodano nowy "Uber Quest", a w nim:
  • 16 nowych lokacji
  • Nowe potwory na bazie istniejących
  • Nowy Boss
  • Nowe receptury Kostki Horadrimów
  • Nowe przedmioty (klucze do questu)
 4. Dodano filtr dropu
 5. Rozbudowano menu pauzy pod kątem filtracji dropu oraz nowych opcji związanych z serwerem pvp
 6. Dodano nowe dźwięki w trybie pvp

Zmiany z wersji 2:
(wciąż obowiązujące)

Zmiany ogólne

 1. Zastąpienie punktu nawigacyjnego do 1 poziomu Więzienia na wp na Krowi Poziom.
 2. Do wywoływania DC służą Sztandary Bohaterów, przedmioty crafted i Kamienie Jordana.
 3. Powiększenie skrytki na classicu, z 6x4 na 6x8 (rozmiar z oryginalnego LoDa).
 4. Poprawiony rozstaw NPC - Cain w 5 akcie przy skrzyni - Nowość.
 5. Dodanie Niewrażliwości na Magię Władcom Śmierci w 5 akcie.
 6. Przywrócenie oryginalnych formuł ulepszania przedmiotów rzadkich i unikatowych. Cały spis można znaleźć w dziale Kostka Horadrimów na naszej stronie (tutaj).
 7. Runy - By rozmienić runę należy do kostki wsadzić Runa + Zwój Portalu (Rozmieni to runę o 1 poziom niżej np. z ZOD na CHAM, z CHAM na JAH, z JAH na BER itd.).
 8. Gemy - By rozmienić gemy należy do kostki wsadzić Gem + Zwój Portalu (Rozmieni to Gem o 1 poziom niżej np. Doskonały na bez skazy, ze skazą na nadkruszony).
 9. 4 Doskonałe Gemy + przedmiot rzadki, setowy lub unikat -> ten sam przedmiot z 1 gniazdem.
 10. Annihilus koloru czerwonego.
 11. Duriel wyrzuca esencję destrukcji (drop Baala pozostaje bez zmian).
 12. Włączenie wypadania esencji i możliwość robienia tokenów w trybie classic.
 13. Nowe formuły na upgrade przedmiotów unikatowych, rzadkich i setowych, oraz na czyszczenie zawartości gniazd, działające na każdym z trybów gry:
  • Esencja o dowolnym kolorze + zwój tp + przedmiot z klejnotami/kamieniami/runami -> ten sam przedmiot z wyczyszczonymi gniazdami
  • Token + basic unique weapon -> exceptional unique weapon
  • Token + basic unique armor -> exceptional unique armor
  • Token + basic rare weapon -> exceptional rare weapon
  • Token + basic rare armor -> exceptional rare armor
  • Token + basic set weapon -> exceptional set weapon
  • Token + basic set armor -> exceptional set armor

Naprawione błędy

 1. Poprawiono błędy językowe i literówki. Przywrócenie Okulusa i Homunkulusa. Koniec z Okiem i Człowieczkiem.
 2. Poprawiono bug Hratliego. Teraz zamiast sprzedawać poziomy o ilvl 1, sprzedaje je na odpowiednim poziomie, tak jak reszta kupców. Hratli znowu sprzedaje przedmioty.
 3. Naprawienie wyświetlania większej skrytki w rozdzielczości 640x480.
 4. Naprawienie zbugowanych obrażeń Souli oraz Żmij u Nihla.
 5. Szkielety magowie zadają obrażenia.

Zmiany z wersji 1:
(wciąż obowiązujące)

 1. Runy - Wszystkie runy można mutować w sztukach 2, zamiast 3. Runy od ELa do LEMa włącznie nie wymagają kamieni. Runy powyżej LEMa wymagają perf gema dowolnego koloru.
 2. Skrzynka - zwiększona z 6x8 do 10x10.
 3. Laski (broń) - poprawiona literówka, teraz działają affixy, dodano automagic (bazowe premie) +fcr (5-10, 11-20, 21-30) i +do drzewka umiejętności (+1-3).
 4. Bossowie - odblokowano nieużywane głosy.
 5. Nowe formuły na upgrade craftów:
  • r15 + r15 + perfect ruby + basic crafted weapon -> exceptional crafted weapon
  • r16 + r16 + perfect sapphire + basic crafted armor -> exceptional crafted armor
  • r17 + r17 + perfect ruby + exceptional crafted weapon -> elite crafted weapon
  • r18 + r18 + perfect sapphire + exceptional crafted armor -> elite crafted armor

 6. Poprawiono błędy językowe i literówki - koniec z "bojowy topów", itd.
 7. Zwiększono maksymalną ilość strzał i bełtów o 100, kluczy zwiększono do 36, księgę portali i identyfikacji do 50.
Facebook - Polub Nas !
Copyright © 2010 - 2016 Imperium Diablo